Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Παιονίας

Σε μια εποχή όπου το νερό αποτελεί το πιο χρήσιμο αγαθό για τη βιωσιμότητα ανθρώπων και καλλιεργειών, η σύσταση της ΔΕΥΑ Παιονίας ήταν απαραίτητη και αναγκαία με σκοπό την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου μας.

Ο Δήμος Παιονίας έχει το φοβερό πλεονέκτημα να βρίσκεται στους πρόποδες του Πάϊκου και να διαθέτει άφθονο νερό. Χρέος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Παιονίας είναι να διαθέτει αυτό το αγαθό στους δημότες μας με τον πιο δίκαιο τρόπο, αλλά και  να το διαφυλάττει για να μην το στερηθούμε στο μέλλον.

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Παιονίας