Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Παιονίας

Σε μια εποχή όπου το νερό αποτελεί το πιο χρήσιμο αγαθό για τη βιωσιμότητα ανθρώπων και καλλιεργειών, η σύσταση της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας ήταν απαραίτητη και αναγκαία με σκοπό την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου μας.
Ο Δήμος Παιονίας έχει το φοβερό πλεονέκτημα να βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Πάϊκου και να διαθέτει άφθονο νερό. Χρέος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Παιονίας είναι να διαθέτει αυτό το αγαθό στους δημότες μας με τον πιο δίκαιο τρόπο, αλλά και να το διαφυλάττει για να μην το στερηθούμε στο μέλλον.
0
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
0
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
0
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ