Πρόγραμμα Interreg

ΕΡΓΟ

AQUA M I – Βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων – Sustainable management of cross – border water resources (Διασυνοριακό πρόγραμμα μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Εταιρεία ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Γευγελή)


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

395.068,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ολοκληρωμένο

ΕΡΓΟ

AQUA M IΙ – Βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων – Sustainable management of cross – border water resources (Διασυνοριακό πρόγραμμα μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας – Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Εταιρεία ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Γευγελή)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

141.501,60 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ολοκληρωμένο

Copyright 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ