ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

www.deyapaionias.gr

Βασικές πληροφορίες


Η Πολιτική αυτή απευθύνεται σε εσάς που πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας, στους καταναλωτές με τους οποίους επικοινωνούμε και συναλλασσόμαστε στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών μας και σε εσάς τους οποίους θα πρέπει να ενημερώσουμε μέσω της ιστοσελίδας μας ως πολίτες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας.


Η Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας όταν πραγματοποιούνται οι ανωτέρω επεξεργασίες και εδρεύει επί της οδού Πλάτωνος 1, Πολύκαστρο, Τ.Κ. 61200. Τηλ. 2343020040 – 2343020041, e-mail: info@deyapaionias.gr.


Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. έχει διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και μπορείτε να επικοινωνήσετε στο κατωτέρω e-mail για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων: dpo@proset.gr

Ο σκοπός επεξεργασίας είναι η επικοινωνία με την Δ.Ε.Υ.Α.Π. για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αιτήματα επικοινωνίας, που μας υποβάλλετε εσείς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η επικοινωνία μαζί σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις και τυχόν αιτήματα που υποβάλλετε σύμφωνα με τα ανωτέρω μέσω e-mail.

 

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι: δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), δικαίωμα φορητότητας (άρθρο 20), δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21), δικαίωμα ανθρώπινης παρέμβασης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22), δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική Εποπτική ΑρχήΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ 2ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.

Copyright 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ