Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. διοικείται απο εντεκαμέλες Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Δ.Σ.

Ναλμπάντης Τριαντάφυλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ρουκούδης Νικόλαος

Δημότης

Μέλος Δ.Σ.

Καμενόπουλος Σωτήριος

Εκπρόσωπος φορέα εργαζομένων

Μέλος Δ.Σ.

Παλάνη Μαρία

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ.

Δραγανίδης Χρήστος

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ.

Καρβουνιάρη Γαρυφαλλιά

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ.

Πασιατάς Νικόλαος

Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα

Μέλος Δ.Σ.

Στεργίδης Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ.

Ελευθεριάδης Πλούταρχος

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ.

Τατσιούδη Σοφία

Δημότης

Μέλος Δ.Σ.

Τραχανίδης Αθανάσιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Copyright 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ