Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. διοικείται απο εντεκαμέλες Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Δ.Σ.

Ναλμπάντης Τριαντάφυλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Γκουραμάνης Σταύρος

Δημότης

Μέλος Δ.Σ.

Τάτσης Χρήστος

Εκπρόσωπος φορέα εργαζομένων

Μέλος Δ.Σ.

Παυλίδης Νικόλαος

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ.

Καπετάνης Ευάγγελος

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ.

Αβραμίδης Ευστάθιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ.

Κουβάτσης Σπυρίδων

Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα

Μέλος Δ.Σ.

Παρασκευόπουλος Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ.

Κατραμάδας Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ.

Αριαντζή Νίκη

Δημότης

Μέλος Δ.Σ.

Κιτσικίδης Ηλίας

Δημοτικός Σύμβουλος

Copyright 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ