Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. διοικείται απο εντεκαμέλες Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Δ.Σ.

Ναλμπάντης Τριαντάφυλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ρουκούδης Νικόλαος

Δημότης

Μέλος Δ.Σ.

Καμενόπουλος Σωτήριος

Εκπρόσωπος φορέα εργαζομένων

Μέλος Δ.Σ.

Παλάνη Μαρία

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ.

Δραγανίδης Χρήστος

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ.

Καρβουνιάρη Γαρυφαλλιά

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ.

Πασιατάς Νικόλαος

Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα

Μέλος Δ.Σ.

Στεργίδης Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ.

Τάσιος Βασίλειος

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Δ.Σ.

Τατσιούδη Σοφία

Δημότης

Μέλος Δ.Σ.

Γαρόπουλος Ελευθέριος

Δημοτικός Σύμβουλος

Copyright 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

info@deyapaionias.gr

23430 20040 – Βλάβες

23430 20041 – Πληροφορίες