Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΥΑΠ

Αγαπητοί καταναλωτές,

 

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της οικονομικής κρίσης και της δυσχερής οικονομικής κατάστασης που έχουν περιέλθει δημότες μας, η Δ.Ε.Υ.Α Παιονίας εντάσσει στα κοινωνικά τιμολόγια περισσότερες, ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ειδικές ομάδες ,όπως ομάδες χαμηλοσυνταξιούχων, μακροχρόνια άνεργων, απόρων και αυξάνει το όριο φορολογικού εισοδήματος.

 

Το ειδικό τιμολόγιο για τις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ειδικές ομάδες με βάση ενιαία και αντικειμενικά κριτήρια είναι:


 1. Έκπτωση 90% σε πολύτεκνους από επτά παιδιά και άνω και σε άπορους δικαιούχους του «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος»
 2. Έκπτωση 70% σε πολύτεκνους από πέντε ως επτά παιδιά.
 3. Έκπτωση 50% σε πολύτεκνους, ΑΜΕΑ, χαμηλοσυνταξιούχους, μακροχρόνια άνεργους και άπορους.
 4. Έκπτωση 30% σε τριτέκνους με οικονομικά κριτήρια.

 

Οι εκπτώσεις δεν εφαρμόζονται αθροιστικά.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκπτωση είναι τα εξής:

 

Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

 

 1. Έντυπη αίτηση προς τη ΔΕΥΑΠ.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας με εισόδημα μικρότερο των σε 45.000,00 € ή βεβαίωση από την φορολογική αρχή ότι δεν υποβάλουν φορολογική δήλωση.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τέσσερα προστατευόμενα τέκνα μέχρι 24 ετών
 5. Δήλωση του αριθμού του υδρομέτρου κύριας κατοικίας ή παλιός λογαριασμός ύδρευσης.

 

Β. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

 

 1. Έντυπη αίτηση προς τη ΔΕΥΑΠ.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας με ατομικό εισόδημα μικρότερο των 20.000,00 € και οικογενειακό μικρότερο των 35.000,00 € αντίστοιχα ή βεβαίωση από την φορολογική αρχή ότι δεν υποβάλουν φορολογική δήλωση.
 4. Αποδεικτικό αναπηρίας του ιδίου ή προστατευόμενου μέλους, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το ποσοστό αναπηρίας που πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 67%.
 5. Δήλωση του αριθμού του υδρομέτρου κύριας κατοικίας ή παλιός λογαριασμός ύδρευσης.


 Γ. ΑΠΟΡΟΙ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

 

 1. Έντυπη αίτηση προς την ΔΕΥΑΠ.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας με ατομικό εισόδημα μικρότερο των 5.000,00 € και οικογενειακό μικρότερο των 8.000,00 € αντίστοιχα ή βεβαίωση από την φορολογική αρχή ότι δεν υποβάλουν φορολογική δήλωση.
 4. Δήλωση του αριθμού του υδρομέτρου κύριας κατοικίας ή παλιός λογαριασμός ύδρευσης.

 

Δ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος» ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

 

 1. Έντυπη αίτηση προς την ΔΕΥΑΠ.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Βεβαίωση χορήγησης «Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος».
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή βεβαίωση από την φορολογική αρχή ότι δεν υποβάλουν φορολογική δήλωση.
 5. Δήλωση του αριθμού του υδρομέτρου κύριας κατοικίας ή παλιός λογαριασμός ύδρευσης.

 

Ε. ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ.

 

 1. Έντυπη αίτηση προς την ΔΕΥΑΠ.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας με ατομικό εισόδημα μικρότερο των 5.000,00 € και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 8.000,00 € ή βεβαίωση από την φορολογική αρχή ότι δεν υποβάλουν φορολογική δήλωση.
 4. Δήλωση του αριθμού του υδρομέτρου κύριας κατοικίας ή παλιός λογαριασμός ύδρευσης.

 

ΣΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ.

 

Ορίζεται έκπτωση 30% σε τρίτεκνους που εξομοιώνονται με

πολυτέκνους βάσει των διατάξεων του αρθ. 1 του Ν.1910/1944.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκπτωση είναι τα εξής:

 

 1. Έντυπη αίτηση προς τη ΔΕΥΑΠ.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας με εισόδημα μικρότερο των 30.000,00 € ή βεβαίωση ότι δεν υποβάλουν φορολογική δήλωση.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τρία προστατευόμενα τέκνα μέχρι 24 ετών

Διευκρινίζεται ότι όλες οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν μόνο για μία παροχή στην κύρια κατοικία των δικαιούχων και μόνο για τα πρώτα 340 μ3 νερού το έτος ή 85 μ3 νερού το τρίμηνο. Δικαίωμα να ενταχθούν στα εκπτωτικά τιμολόγια έχουν όλοι όσοι δεν έχουν ανεξόφλητα υπόλοιπα προς την επιχείρηση. Όσοι ενταχθούν, χάνουν το δικαίωμα χρήσης του εκπτωτικού τιμολογίου, σε περίπτωση που δεν εξοφλήσουν εγκαίρως τρεις λογαριασμούς.

 Copyright 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ