Πρόγραμμα Ελλάδα 2.0

ΕΡΓΟ

Έκσυγχρονισμός τροφοδοσίας πόσιμου ύδατος οικισμών της Δ.Ε. Γουμένισσας, Δήμου Παιονίας


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

4.327.200,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αναμονή χρηματοδότησης

ΕΡΓΟ

Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος τηλεμετρίας εσωτερικών δικτύων ύδρευσης με ψηφιακούς υδρομετρητές της Δ.Ε. Αξιούπολης, Δήμου Παιονίας


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

2.408.529,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αναμονή χρηματοδότησης

Copyright 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ