Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

ΕΡΓΟ

Υδροδότηση πρώην Δήμων Πολυκάστρου – Αξιούπολης

από πηγές Παΐκου


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

1.939.618,77 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υπό εκτέλεση

ΕΡΓΟ

Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

οικισμών Αγίου Πέτρου – Βαφειοχωρίου και Ποντοηράκλειας Δήμου Παιονίας


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

2.862.615,98 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αναμονή εκτέλεσης

ΕΡΓΟ

Εκσυγχρονισμός Ύδρευσης Δήμου Παιονίας


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

3.778.769,12 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αναμονή εκτέλεσης

ΕΡΓΟ

Ωρίμανση μελετών έργων υποδομής οικισμών του Δήμου Παιονίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

1.401.911,99 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης

Copyright 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ