Μπορείτε να βρείτε το υδρόμετρό σας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των υδρομέτρων στην οικοδομή σας, με τον αριθμό υδρομέτρου που αναγράφεται στον λογαριασμό σας.

Για να διαβάσετε το υδρόμετρο, θα ανοίξετε το καπάκι και θα δείτε την ένδειξη στο μαύρο και κόκκινο πλαίσιο. Το μαύρο πλαίσιο αφορά τα κυβικά κατανάλωσης, ενώ το κόκκινο τα λίτρα. Για παράδειγμα στην παρακάτω φωτογραφία απεικονίζεται ένα υδρόμετρο, του οποίου η ένδειξη είναι 60 κυβικά και 360 λίτρα.

Copyright 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ