Πρόγραμμα Υπουργείου Εσωτερικών

ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ

ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

ΕΡΓΟ

Δίκτυο ύδρευσης από τον οικισμό Λιμνοτόπου μέχρι τον οικισμό Άσπρου


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

238.000,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ολοκληρωμένο

ΕΡΓΟ

Προμήθεια δύο (2) καινούργιων οχημάτων μονοκάμπινων pick-up με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4χ4)


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

48.972,78 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υπό εκτέλεση

ΕΡΓΟ

Αντικατάσταση πεπαλαιωμένου δικτύου συλλογής και μεταφοράς πόσιμου νερού από τις γεωτρήσεις υδροδότησης του ενιαίου δικτύου Πολυκάστρου


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

30.000,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ολοκληρωμένο

ΕΡΓΟ

Βελτίωση και τεχνικά έργα προς αποκατάσταση πρόσβασης οδού υδρευτικού δικτύου πηγής Βαλιαράτς της Δ.Ε. Ευρωπού


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

30.000,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ολοκληρωμένο

ΕΡΓΟ

Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης για την ενίσχυση της τροφοδοσίας με πόσιμο νερό του οικισμού Γοργόπης


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

30.000,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ολοκληρωμένο

ΕΡΓΟ

Κατασκευή δεξαμενής καθίζησης στον οικισμό Κάρπης


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

30.000,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ολοκληρωμένο

ΕΡΓΟ

Εκσυγχρονισμός πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης Δήμου Παιονίας


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

207.045,53 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αναμονή χρηματοδότησης

Copyright 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ