Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

ΕΡΓΟ

Κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Γουμένισσας, Δήμου Παιονίας


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

2.044.911,79 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υπό εκτέλεση

ΕΡΓΟ

Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Δ.Ε. Πολυκάστρου & Δ.Ε. Αξιούπολης Δήμου Παιονίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

9.507.363,37 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αναμονή χρηματοδότησης

ΕΡΓΟ

Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης πηγών υδροληψίας και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

8.963.310,20 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αναμονή χρηματοδότησης

Copyright 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ