ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π.

2023

Το σύνολο των αποφάσεων που λαμβάνει το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για λόγους διαφάνειας αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο “Διαύγεια”.Μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα της Διαύγειας της Δ.Ε.Υ.Α.Π. κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο

Copyright 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

info@deyapaionias.gr

23430 20040 – Βλάβες

23430 20041 – Πληροφορίες