Επικοινωνία

Πλάτωνος 1, 61200, Πολύκαστρο

Tηλέφωνα

Βλάβες

24 ώρες / 7 ημέρες

2343020040

Πληροφορίες

Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00-15:00

2343020041

e-mails

info@deyapaionias.gr

Λογιστήριο: logistirio@deyapaionias.gr

Τεχνική Υπηρεσία: ty@deyapaionias.gr

ΕΕΛ & Χημείο: vsp@deyapaionias.gr

Υδρομετρήσεις: hydro@deyapaionias.gr

Αποθήκη Υλικών: apothiki@deyapaionias.gr

Copyright 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ