ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

Από την Δευτέρα 18/04/2022 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στη Δ.Ε. Αξιούπολης Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/04/2022

Πολύκαστρο, 15/04/2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ  Για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών σας σχετικά με το θέμα που προέκυψε για την…

Continue Reading ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/04/2022

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΟΥ

Από την Πέμπτη 07/04/2022 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στη Δ.Ε. Ευρωπού. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΟΥ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Από την Τετάρτη 16/03/2022 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στη Γουμένισσα. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που το…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

Από την Τετάρτη 16/03/2022 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στο Πολύκαστρο. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που το…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

Έγκριση του Πρακτικού «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ», για τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό “Προμήθεια δύο (2) οχημάτων μονοκάμπινων pick-up 4×4” και Ανακήρυξη Οριστικού Αναδόχου

Απόφαση 27/2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. πέρι έγκρισης του πρακτικού "αποσφράγιση & αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου" για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας δύο (2) οχημάτων μονοκάμπινων pick up 4x4 και…

Continue Reading Έγκριση του Πρακτικού «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ», για τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό “Προμήθεια δύο (2) οχημάτων μονοκάμπινων pick-up 4×4” και Ανακήρυξη Οριστικού Αναδόχου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Παιονίας κ. Ναλμπάντης Τριαντάφυλλος απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς το ΔΕΔΔΗΕ για την άμεση ανταπόκριση των τεχνικών συνεργείων του.                Η άμεση επιδιόρθωση…

Continue Reading ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 02/02/2022

Πολύκαστρο, 02/02/2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακοπή υδροδότησης οικισμών Φανού και Πλαγιάς λόγω κλοπής μετασχηματιστή ΔΕΔΔΗΕ Το Σάββατο 29/01/2022 σημειώθηκε κλοπή του μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ που ηλεκτροδοτεί το αντλιοστάσιο Δογάνης. Αυτό είχε…

Continue Reading ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 02/02/2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΩΝ PICK-UP 4X4

Η Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διενέργειας διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), που θα…

Continue Reading ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΩΝ PICK-UP 4X4