Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού χημικών αναλύσεων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Παιονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού χημικών αναλύσεων, στο πλαίσιο του Παραδοτέου 3.4.1 “Scientific…

Continue Reading Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού χημικών αναλύσεων

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για πρόσληψη ορκωτών – ελεγκτών λογιστών ΔΕΥΑ Παιονίας έτους 2019

31_2020

Continue Reading Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για πρόσληψη ορκωτών – ελεγκτών λογιστών ΔΕΥΑ Παιονίας έτους 2019

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για πρόσληψη ορκωτών – ελεγκτών λογιστών ΔΕΥΑ Παιονίας έτους 2018.

30_2020

Continue Reading Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για πρόσληψη ορκωτών – ελεγκτών λογιστών ΔΕΥΑ Παιονίας έτους 2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2019

Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2018

Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΚΗΜΔΗΣ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ        

Continue Reading ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «SUSTAINABLE MANAGEMENT OF CROSS-BORDER WATER RESOURCES (ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ)» (CPV 71621000-7)

  1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 2. Διακ.Συν.Διαγ.Aqua-M II ΔΙΑΥΓΕΙΑ 3. Aqua-M II Υπηρεσίες ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ (μορφή pdf) ΤΕΥΔ  (μορφή doc) 4. Μελέτη Υπηρεσιών Aqua-M II 5. ΑΔΣ 48-2019

Continue Reading ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «SUSTAINABLE MANAGEMENT OF CROSS-BORDER WATER RESOURCES (ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ)» (CPV 71621000-7)

Απόφαση 48/2019 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας με θέμα : Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 3.000.000,00 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο: «Υδροδότηση πρώην Δήμων Πολυκάστρου – Αξιούπολης από πηγές Πάικου», που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

61ΠΚΩΞΡ-804 ΑΠΟΔΟΧΗ 3εκ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

Continue Reading Απόφαση 48/2019 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας με θέμα : Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 3.000.000,00 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο: «Υδροδότηση πρώην Δήμων Πολυκάστρου – Αξιούπολης από πηγές Πάικου», που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».