ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράκληση της ΔΕΥΑ Παιονίας, να μειώσουμε όλοι οι Δημότες την άσκοπη κατανάλωση του νερού, λόγω της μεγάλης πτώσης της παροχής των πηγών υδροληψίας του Δήμου που οφείλεται στην παρατεταμένη ανομβρία.…

Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ”

81_2020

Continue Reading ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ”

Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού χημικών αναλύσεων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Παιονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού χημικών αναλύσεων, στο πλαίσιο του Παραδοτέου 3.4.1 “Scientific…

Continue Reading Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού χημικών αναλύσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόθεση ανάθεσης σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.4.5 “Operation of a Pilot Research” (Λειτουργία πιλοτικής έρευνας) της Πράξης με τίτλο: “Sustainable management of cross-border water resources” (Βιώσιμη διαχείριση…

Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για πρόσληψη ορκωτών – ελεγκτών λογιστών ΔΕΥΑ Παιονίας έτους 2019

31_2020

Continue Reading Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για πρόσληψη ορκωτών – ελεγκτών λογιστών ΔΕΥΑ Παιονίας έτους 2019

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για πρόσληψη ορκωτών – ελεγκτών λογιστών ΔΕΥΑ Παιονίας έτους 2018.

30_2020

Continue Reading Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για πρόσληψη ορκωτών – ελεγκτών λογιστών ΔΕΥΑ Παιονίας έτους 2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2019

Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2018

Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2018