ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/04/2022

Πολύκαστρο, 15/04/2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ  Για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών σας σχετικά με το θέμα που προέκυψε για την…

Continue Reading ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/04/2022

Έγκριση του Πρακτικού «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ», για τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό “Προμήθεια δύο (2) οχημάτων μονοκάμπινων pick-up 4×4” και Ανακήρυξη Οριστικού Αναδόχου

Απόφαση 27/2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. πέρι έγκρισης του πρακτικού "αποσφράγιση & αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου" για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας δύο (2) οχημάτων μονοκάμπινων pick up 4x4 και…

Continue Reading Έγκριση του Πρακτικού «ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ», για τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό “Προμήθεια δύο (2) οχημάτων μονοκάμπινων pick-up 4×4” και Ανακήρυξη Οριστικού Αναδόχου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Παιονίας κ. Ναλμπάντης Τριαντάφυλλος απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς το ΔΕΔΔΗΕ για την άμεση ανταπόκριση των τεχνικών συνεργείων του.                Η άμεση επιδιόρθωση…

Continue Reading ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 02/02/2022

Πολύκαστρο, 02/02/2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακοπή υδροδότησης οικισμών Φανού και Πλαγιάς λόγω κλοπής μετασχηματιστή ΔΕΔΔΗΕ Το Σάββατο 29/01/2022 σημειώθηκε κλοπή του μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ που ηλεκτροδοτεί το αντλιοστάσιο Δογάνης. Αυτό είχε…

Continue Reading ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 02/02/2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΩΝ PICK-UP 4X4

Η Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διενέργειας διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), που θα…

Continue Reading ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΚΑΜΠΙΝΩΝ PICK-UP 4X4

Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ μέχρι τέλους του 2021 και όλου του 2022

Απόφαση 81/2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. περί ορισμού επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 2021-2022 81_2021Λήψη

Continue Reading Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ μέχρι τέλους του 2021 και όλου του 2022

Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών και υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ μέχρι τέλους του 2021 και όλου του 2022.

Απόφαση 80/2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. περί ορισμού επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών και υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 2021-2022. 80_2021Λήψη

Continue Reading Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών και υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ μέχρι τέλους του 2021 και όλου του 2022.