ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ

Από την Παρασκευή 19/11/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό Ειδομένης. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ

Από την Τετάρτη 17/11/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό Πλαγίων. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

Από την Πέμπτη 04/11/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στο Πολύκαστρο. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που το…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΚΡΑ

Από την Τρίτη 01/06/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό του Σκρά. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΚΡΑ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ

Από την Παρασκευή 28/05/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό της Ειδομένης. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ

Από την Τετάρτη 26/05/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό των Πλαγίων.Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

Από την Τετάρτη 26/05/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στο Πολύκαστρο. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που το…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΦΑΝΟΥ

Από τη Δευτέρα 24/05/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό Φανού. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΦΑΝΟΥ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΡΠΗΣ

Από την Τρίτη 18/05/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό Κάρπης. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΡΠΗΣ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

Από την Δευτέρα 17/05/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό Αξιούπολης. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ