ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

Από την Δευτέρα 18/04/2022 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στη Δ.Ε. Αξιούπολης Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΟΥ

Από την Πέμπτη 07/04/2022 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στη Δ.Ε. Ευρωπού. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΟΥ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Από την Τετάρτη 16/03/2022 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στη Γουμένισσα. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που το…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

Από την Τετάρτη 16/03/2022 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στο Πολύκαστρο. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που το…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ

Από την Παρασκευή 19/11/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό Ειδομένης. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ

Από την Τετάρτη 17/11/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό Πλαγίων. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

Από την Πέμπτη 04/11/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στο Πολύκαστρο. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που το…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΚΡΑ

Από την Τρίτη 01/06/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό του Σκρά. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΚΡΑ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ

Από την Παρασκευή 28/05/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό της Ειδομένης. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ

Από την Τετάρτη 26/05/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό των Πλαγίων.Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ