ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 02/02/2022

Πολύκαστρο, 02/02/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διακοπή υδροδότησης οικισμών Φανού και Πλαγιάς λόγω κλοπής μετασχηματιστή ΔΕΔΔΗΕ

Το Σάββατο 29/01/2022 σημειώθηκε κλοπή του μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ που ηλεκτροδοτεί το αντλιοστάσιο Δογάνης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απρόσμενη διακοπή της λειτουργίας της υδρευτικής γεώτρησης και τη διακοπή της υδροδότησης στους οικισμούς Φανος και Πλαγια.

Οι δεξαμενές των οικισμών τροφοδοτήθηκαν προσωρινά από την πηγή Λεχνιτς, ώστε να καλυφθούν έστω και μερικώς οι ανάγκες υδροδότησης των κατοίκων.

Τη Δευτέρα 31/01/2022, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προέβει στην αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε και τέθηκε ξανά σε λειτουργία το αντλιοστασίο. Την ίδια μέρα το συνεργείο της ΔΕΥΑ Παιονίας έκανε τις απαραίτητες εργασίες ρύθμισης της λειτουργίας και επανήλθε σταδιακά η ομαλή υδροδότηση των παραπάνω οικισμών.

Εκ της ΔΕΥΑΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Περιορισμός υδροδότησης οικισμών Ποντοηράκλειας, Μικροδάσους, Πλατανίας, Μεταμόρφωσης, Ειρηνικού και Κορώνας λόγω κλοπής μετασχηματιστή ΔΕΔΔΗΕ

Το Σάββατο 29/01/2022 σημειώθηκε κλοπή του μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ που ηλεκτροδοτεί το αντλιοστάσιο Ποντοηράκλειας και την Κυριακή 30/01/2022 σημειώθηκε κλοπή του μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ που ηλεκτροδοτεί το αντλιοστάσιο Μικροδάσους.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απρόσμενη διακοπή της λειτουργίας των αντλιοστασίων και τη διακοπή της παροχής πόσιμου νερού στις δεξαμενές των οικισμών.

Το Σάββατο 29/01/2022 τέθηκε σε λειτουργία το αντλιοστάσιο της Μεταμόρφωσης και την Κυριακή 30/01/2022 τέθηκε σε λειτουργία το αντλιοστάσιο της Πλατανιάς, μικρότερης δυναμικότητας, από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΠ, ώστε να τροφοδοτηθούν προσωρινά και να καλυφθούν οι ανάγκες υδροδότησης των κατοίκων Ποντοηράκλειας, Μικροδάσους, Πλατανιάς, Μεταμόρφωσης, Κορώνας και Ειρηνικού.

Τη Δευτέρα 31/01/2022 και την Τρίτη 01/02/2022, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προέβησαν στην αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε και τέθηκαν ξανά σε λειτουργία τα αντλιοστασία. Την ίδια μέρα τα συνεργεία της ΔΕΥΑ Παιονίας έκαναν τις απαραίτητες εργασίες ρύθμισης της λειτουργίας και επανήλθε η ομαλή υδροδότηση των παραπάνω οικισμών.

Εκ της ΔΕΥΑΠ