ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2021 Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2021 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ