ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2021 Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2021 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ