77/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

Αποδοχή των όρων σύναψης δανείου για το έργο: «Εκσυγχρονισμός ύδρευσης Δήμου Παιονίας» που εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με ύψος χρηματοδότησης 3.778.769,12 €.