ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «SUSTAINABLE MANAGEMENT OF CROSS-BORDER WATER RESOURCES (ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ)» (CPV 71621000-7)

 

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

2. Διακ.Συν.Διαγ.Aqua-M II ΔΙΑΥΓΕΙΑ

3. Aqua-M II Υπηρεσίες ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ (μορφή pdf)

ΤΕΥΔ  (μορφή doc)

4. Μελέτη Υπηρεσιών Aqua-M II

5. ΑΔΣ 48-2019