Απόφαση 48/2019 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας με θέμα : Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 3.000.000,00 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο: «Υδροδότηση πρώην Δήμων Πολυκάστρου – Αξιούπολης από πηγές Πάικου», που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

61ΠΚΩΞΡ-804 ΑΠΟΔΟΧΗ 3εκ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ