Έγκριση εκτέλεσης και ανάθεσης του μικρού έργου: «Κατασκευή νέων δικτύων αποχέτευσης στον οικισμό Λιβάδια της Δ.Ε. Λιβαδίων» προϋπ. 4.960,00 ευρώ (ίδιοι πόροι)

ΑΠΟΦΑΣΗ 206_2017