ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 2