ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 160_2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ