Προϋπολογισμός Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΠ ΕΤΟΥΣ 2021


Τέχνικο πρόγραμμα Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2021

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΑΠ ΕΤΟΥΣ 2021


1η αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΕΥΑΠ έτους 2021

1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2021


2η αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΕΥΑΠ έτους 2021

2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2021


1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος ΔΕΥΑΠ έτους 2021

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2021


3η αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΕΥΑΠ έτους 2021

3Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2021


2η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος ΔΕΥΑΠ έτους 2021

2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2021


4η αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΕΥΑΠ έτους 2021

4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2021