Προϋπολογισμός Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΠ ΕΤΟΥΣ 2021


Τέχνικο πρόγραμμα Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2021

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΑΠ ΕΤΟΥΣ 2021


1η αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΕΥΑΠ έτους 2021

1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2021


2η αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΕΥΑΠ έτους 2021

2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2021


1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΔΕΥΑΠ έτους 2021

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2021