Προϋπολογισμός Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΠ 2020


1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2020

1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020


1η τροποποιήση Τεχνικού προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2020

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020


2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2020

2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020


3η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2020

3Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020


4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2020

4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020


5η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2020

5Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020