Ακολουθώντας τους παρακάτω υπερσυνδέσμους, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. που αφορούν στους ετήσιους προϋπολογισμούς και τις αναμορφώσεις αυτών:

Έτος 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΠ 2020


1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020


1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020


2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020


3Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020


4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020


5Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020

Έτος 2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΠ ΕΤΟΥΣ 2021


ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΑΠ ΕΤΟΥΣ 2021


1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2021


2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2021


1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2021