Τι είναι η Δ.Ε.Υ.Α.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Παιονίας:

 • είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα
 • δημιουργήθηκε το 2011 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας.
 • συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο 1069/80.
 • όλα τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, τα αντικείμενα και οι αρμοδιότητες που αφορούν στην ύδρευση και την αποχέτευση για ολόκληρο τον Δήμο, περιήλθαν αυτοδίκαια βάσει του νόμου, από το Δήμο Παιονίας στη Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας και σήμερα το απαρτίζουν οι παρακάτω:

 • Πρόεδρος: Τζούρτζος Αθανάσιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 • Αντιπρόεδρος: Ιωαννίδης Γεώργιος (Εκπρόσωπος Κοινοτικού φορέα)
 • Μέλη:
  • Σαμαράς Αντώνιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
  • Γεωργίτσαρος Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος)
  • Κουτσουβέλα Μαρία (Δημότης)
  • Σαρίδης Μιχαήλ (Δημότης)
  • Τουλουμίδου Στυλιανή (Δημότης)

Υποδομές

Η ΔΕΥΑΠ διαχειρίζεται:

 1. 11 πηγές ύδρευσης (οι περισσότερες από αυτές είναι σε δύσβατα σημεία και η προσέγγισή τους είναι πολύ δύσκολη κυρίως το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι),
 2. 1.000.000 μέτρα αγωγών δικτύου ύδρευσης (τα περισσότερα από αυτά είναι εντός των οικισμών του Δήμου και τα υπόλοιπα σε περιοχές εκτός σχεδίου),
 3. 50 δεξαμενές ύδρευσης (κυρίως σε  εκτός σχεδίου περιοχές),
 4. 33 αντλιοστάσια ύδρευσης (σχεδόν όλα εκτός οικισμών),
 5. 200.000 μέτρα αγωγών αποχέτευσης,
 6. 5 αντλιοστάσια λυμάτων και
 7. 3 βιολογικούς καθαρισμούς.

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Παιονίας