Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Παιονίας:

  • είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα
  • δημιουργήθηκε το 2011 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας.
  • συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο 1069/80.
  • όλα τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, τα αντικείμενα και οι αρμοδιότητες που αφορούν στην ύδρευση και την αποχέτευση για ολόκληρο τον Δήμο, περιήλθαν αυτοδίκαια βάσει του νόμου, από το Δήμο Παιονίας στη Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας.

 

  •