Η Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας μετά από θετική αξιολόγηση διαπιστευμένου φορέα διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015