Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας και σήμερα το απαρτίζουν οι παρακάτω:

 • Πρόεδρος: Ναλμπάντης Τριαντάφυλλος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 • Αντιπρόεδρος: Ρουκούδης Νικόλαος (Δημότης)
 • Μέλη:
  • Καρβουνιάρη Γαρυφαλλιά (Δημοτικός Σύμβουλος)
  • Γαρόπουλος Ελευθέριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
  • Παλάνη Μαρία (Δημοτικός Σύμβουλος)
  • Δραγανίδης Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
  • Στεργίδης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
  • Τάσιος Βασίλειος (Δημοτικός Σύμβουλος)
  • Τατσιούδη Σοφία (Δημότης)
  • Καμενόπουλος Σωτήριος (Εκπρόσωπος εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α.Π.)
  • Πασιατάς Νικόλαος (Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα)