Ο κ. Χρήστος Καραθόδωρος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1969. Είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας σε μεσιτίες αγροτικών προϊόντων. Διετέλεσε αντιδήμαρχος καθαριότητας – φωτισμού και πρασίνου τα έτη 2011-2012 στον Καλλικρατικό Δήμο Παιονίας. Στη συνέχεια διετέλεσε Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου του Δήμου ΝΠΔΔ τα έτη 2013-2014. Επίσης διετέλεσε μέλος εκτελεστικής επιτροπής ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας κατά τα έτη 2011-2012. Με τη νέα διοίκηση εκλέχτηκε ως σύμβουλος και προτάθηκε και ψηφίστηκε από το Νέο Δημοτικό Συμβούλιο στη θέση του Προέδρου της ΔΕΥΑΠ με την υπ’αριθμ. 150/2019 απόφαση