ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 & ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 192_2017-ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 193_2017 προϋπολογισμος 2018

Continue Reading ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 & ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2018

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2015 (Α.Δ.Σ. 44-2015)

Πατήστε παρακάτω για να δείτε το τεχνικό πρόγραμμα Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2015... Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2015 (Α.Δ.Σ. 44-2015)

Continue Reading Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2015 (Α.Δ.Σ. 44-2015)

Έγκριση προϋπολογισμού ΔΕΥΑ Παιονίας έτους 2015 (Α.Δ.Σ. 49-2014)

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον προϋπολογισμό έτους 2015... Έγκριση προϋπολογισμού ΔΕΥΑ Παιονίας έτους 2015 (Α.Δ.Σ. 49-2014)

Continue Reading Έγκριση προϋπολογισμού ΔΕΥΑ Παιονίας έτους 2015 (Α.Δ.Σ. 49-2014)