ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ”

81_2020

Continue Reading ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόθεση ανάθεσης σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.4.5 “Operation of a Pilot Research” (Λειτουργία πιλοτικής έρευνας) της Πράξης με τίτλο: “Sustainable management of cross-border water resources” (Βιώσιμη διαχείριση…

Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για πρόσληψη ορκωτών – ελεγκτών λογιστών ΔΕΥΑ Παιονίας έτους 2019

31_2020

Continue Reading Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για πρόσληψη ορκωτών – ελεγκτών λογιστών ΔΕΥΑ Παιονίας έτους 2019

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για πρόσληψη ορκωτών – ελεγκτών λογιστών ΔΕΥΑ Παιονίας έτους 2018.

30_2020

Continue Reading Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για πρόσληψη ορκωτών – ελεγκτών λογιστών ΔΕΥΑ Παιονίας έτους 2018.