ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΙΚΡΟΔΑΣΟΥΣ

Από την Πέμπτη 22/04/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό του Μικροδάσους. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΙΚΡΟΔΑΣΟΥΣ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Από την Τρίτη 20/04/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό της Πλατανιάς. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Από τη Δευτέρα 19/04/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό της Νέας Καβάλας. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Από την Τετάρτη 14/04/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό Γουμένισσας. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ

Από Δευτέρα 05/04/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό Αξιοχωρίου. Από Τρίτη 06/04/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό Γοργόπης. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΟΥ

Από αύριο 24/03/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό Ευρωπού. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που το…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΟΥ

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

Από 01/03/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που το υδρόμετρο σας είναι σε…

Continue Reading ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Η Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Π για το έτος 2020. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο…

Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Η Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), που θα προκύπτει από το προσφερόμενο…

Continue Reading ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράκληση της ΔΕΥΑ Παιονίας, να μειώσουμε όλοι οι Δημότες την άσκοπη κατανάλωση του νερού, λόγω της μεγάλης πτώσης της παροχής των πηγών υδροληψίας του Δήμου που οφείλεται στην παρατεταμένη ανομβρία.…

Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ