ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

Από την Δευτ΄έρα 08/11/2021 η Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας θα ξεκινήσει εργασίες συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης στο Πολύκαστρο. Παρακαλούνται οι δημότες όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των παραπάνω εργασιών…

Continue Reading ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

77/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

Αποδοχή των όρων σύναψης δανείου για το έργο: «Εκσυγχρονισμός ύδρευσης Δήμου Παιονίας» που εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με ύψος χρηματοδότησης 3.778.769,12 €. 77_2021Λήψη

Continue Reading 77/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με αφορμή τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών και λαμβάνοντας υπόψη τις οχλήσεις των δημοτών του Δήμου Παιονίας, επανερχόμαστε για ακόμα μία φορά στις σχετικές επισημάνσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία…

Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15/10/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Η Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Π για το έτος 2020. Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο…

Continue Reading ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Η Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), που θα προκύπτει από το προσφερόμενο…

Continue Reading ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράκληση της ΔΕΥΑ Παιονίας, να μειώσουμε όλοι οι Δημότες την άσκοπη κατανάλωση του νερού, λόγω της μεγάλης πτώσης της παροχής των πηγών υδροληψίας του Δήμου που οφείλεται στην παρατεταμένη ανομβρία.…

Continue Reading ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ