Όλες οι δημοσιεύσεις από admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2018

4η αναμόρφωση του Π/Υ έτους 2019 και 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 της ΔΕΥΑ Παιονίας, για την ένταξη των έργων: α) «Υδροδότηση πρώην Δήμων Πολυκάστρου – Αξιούπολης από πηγές Πάικου», Π/Υ 3.000.000,00 € με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και β) «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές της ΔΕΥΑ Παιονίας από εκτεταμένες βροχοπτώσεις» Π/Υ 200.000,00 € με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ 47/2019

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «SUSTAINABLE MANAGEMENT OF CROSS-BORDER WATER RESOURCES (ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ)» (CPV 71621000-7)

 

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

2. Διακ.Συν.Διαγ.Aqua-M II ΔΙΑΥΓΕΙΑ

3. Aqua-M II Υπηρεσίες ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ (μορφή pdf)

ΤΕΥΔ  (μορφή doc)

4. Μελέτη Υπηρεσιών Aqua-M II

5. ΑΔΣ 48-2019

Απόφαση 48/2019 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας με θέμα : Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 3.000.000,00 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο: «Υδροδότηση πρώην Δήμων Πολυκάστρου – Αξιούπολης από πηγές Πάικου», που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

61ΠΚΩΞΡ-804 ΑΠΟΔΟΧΗ 3εκ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ