Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ μέχρι τέλους του 2021 και όλου του 2022

Απόφαση 81/2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. περί ορισμού επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 2021-2022