Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών και υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ μέχρι τέλους του 2021 και όλου του 2022.

Απόφαση 80/2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. περί ορισμού επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών προμηθειών και υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 2021-2022.