ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2021 Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2021 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010