ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

Από την Δευτ΄έρα 08/11/2021 η Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας θα ξεκινήσει εργασίες συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης στο Πολύκαστρο.

Παρακαλούνται οι δημότες όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην παρκάρουν τα οχήματα τους πάνω σε φρεάτια αποχέτευσης.