ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ

Από Δευτέρα 05/04/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό Αξιοχωρίου.

Από Τρίτη 06/04/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων στον οικισμό Γοργόπης.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που το υδρόμετρο σας είναι σε χώρο εσωτερικό ή μη προσβάσιμο, παρακαλούμε όπως υποδείξετε την θέση του. Επίσης το υδρόμετρο σας πρέπει να είναι καθαρό, εύκολα προσβάσιμο και σε φρεάτιο με ανοιγόμενο καπάκι.