ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

Από 01/03/2021 αρχίζει η καταμέτρηση των υδρομέτρων. Παρακαλούνται οι καταναλωτές μας όπως διευκολύνουν τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση που το υδρόμετρο σας είναι σε χώρο εσωτερικό ή μη προσβάσιμο, παρακαλούμε όπως υποδείξετε την θέση του. Επίσης το υδρόμετρο σας πρέπει να είναι καθαρό, εύκολα προσβάσιμο και σε φρεάτιο με ανοιγόμενο καπάκι. Ο ακριβής χρόνος μέτρησης των υδρομέτρων της περιοχής σας θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Π. (www.deyapaionias.gr), στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιονίας (www.paionia.gov.gr), στις σελίδες του facebook της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και του Δήμου Παιονίας και από τις μεγαφωνικές εγκαταστάσεις του οικισμού σας ή της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.