ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Η Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Π για το έτος 2020.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.