4η αναμόρφωση του Π/Υ έτους 2019 και 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 της ΔΕΥΑ Παιονίας, για την ένταξη των έργων: α) «Υδροδότηση πρώην Δήμων Πολυκάστρου – Αξιούπολης από πηγές Πάικου», Π/Υ 3.000.000,00 € με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και β) «Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων και αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές της ΔΕΥΑ Παιονίας από εκτεταμένες βροχοπτώσεις» Π/Υ 200.000,00 € με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ 47/2019