Έγκριση εκτέλεσης και ανάθεσης του μικρού έργου: «Επισκευή τμημάτων του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τις πηγές Γρίβας προς τους οικισμούς της Δ.Ε. Γουμένισσας λόγω παλαιότητας» προϋπ. 4.960,00 ευρώ (ίδιοι πόροι)

86_2017