Τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας για το 2015

 

Τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας για το 2015

Τα κυριότερα σημεία της νέας τιμολογιακής πολιτικής που ψήφισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για το έτος 2015 είναι τα εξής:

 1. Η νέα κλίμακα στους οικισμούς των Δημοτικών Ενοτήτων Πολυκάστρου, Αξιούπολης και Ευρωπού περιλαμβάνει τις εξής τέσσερις κατηγορίες:
 • μέχρι 120 μ3,
 • από 121 μ3 έως 240 μ3,
 • από 241 μ3 έως 340 μ3 και
 • μεγαλύτερη των 340 μ3.

Στους οικισμούς του Πολυκάστρου στην πρώτη κατηγορία η χρέωση μειώνεται από τα 0,30 €/μ3 στα 0,28 €/μ3, ποσοστό 7%, ενώ στους οικισμούς της Αξιούπολης και του Ευρωπού στην πρώτη κατηγορία η χρέωση μειώνεται από τα 0,21 €/μ3 στα 0,19 €/μ3, ποσοστό 10%. Στην τελευταία κατηγορία όλων των παραπάνω οικισμών μειώνεται η τιμή χρέωσης από τα 0,80 €/μ3 στα 0,60 €/μ3, ποσοστό 25%.

 1. Στους ορεινούς οικισμούς των Δημοτικών Ενοτήτων Αξιούπολης και Πολυκάστρου η κλίμακα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες α) από 0 έως 340 μ3 και β) πάνω από 340 μ3 εκτός από τον οικισμό της Κούπας. Στην κατηγορία αυτή η τιμή της πρώτης κατηγορίας παραμένει η ίδια, ενώ της τελευταίας μειώνεται στα 0,60 €/μ3 από τα 0,80 €/μ3, ποσοστό 25%.
 1. Στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Γουμένισσας η κλίμακα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες α) από 0 έως 200 μ3 β) από 201 έως 340 μ3 και γ) πάνω από 340 μ3. Η τιμολόγηση της πρώτης κατηγορίας παραμένει η ίδια, η δεύτερη αυξάνεται στα 0,25 €/μ3 από τα 0,23 €/μ3, ποσοστό 9% και η τρίτη αυξάνεται στα 0,60 €/μ3 από τα 0,40 €/μ3, ποσοστό 50%.
 1. Στους οικισμούς της Καστανερής και της Κάρπης η κλίμακα περιλαμβάνει τις ίδιες κατηγορίες με της Δ.Ε. Γουμένισσας. Η τιμολόγηση όμως είναι διαφορετική στις δύο πρώτες κατηγορίες. Στην πρώτη η χρέωση διαμορφώνεται στα 0,05 €/μ3, ποσοστό μείωσης 50% και στην δεύτερη στα 0,10 €/μ3, ποσοστό μείωσης 60%.
 1. Στους οικισμούς Λιβαδίων και Κούπας η χρέωση με το ΦΠΑ είναι 72,00 € και 60,00 € αντίστοιχα το έτος χωρίς κλιμάκωση και καταμέτρηση με το ΦΠΑ.
 1. Στα δημόσια κτίρια η κλιμάκωση γίνεται όπως και στην Δ.Ε. Πολυκάστρου με κάποιες πολύ μικρές μειώσεις.
 1. Η χρέωση των κτηνοτροφικών μονάδων, μειώνεται κατά 0,05 €/μ3, δηλαδή διαμορφώνεται στα 0,20 €/μ3 από τα 0,25 €/μ3 χωρίς κλιμάκωση, δηλαδή ποσοστό 20%.
 1. Η χρέωση για το πότισμα των κήπων και των εξωτερικών χώρων μειώνεται στα 0,30 €/μ3 από τα 0,40 €/μ3 για καταναλώσεις μέχρι τα 200 μ3, δηλαδή ποσοστό 25% και στα 0,60 €/μ3 από 0,80 €/μ3 για καταναλώσεις μεγαλύτερες των 200 μ3, ποσοστό 25%.
 1. Μειώνεται κατά 0,05 €/μ3 η χρέωση του επαγγελματικού τιμολογίου, δηλαδή γίνεται 0,40 €/μ3 από τα 0,45 €/μ3 χωρίς κλιμάκωση, ήτοι ποσοστό 11%.
 1. Το πάγιο της αποχέτευσης ορίζεται για όλους τους οικισμούς που διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης 3 € το τρίμηνο. Δεν χρεώνεται τέλος χρήσης αποχέτευσης σε οικισμούς που δεν έχουν βιολογικό καθαρισμό.
 1. Η χρήση compressor αυξάνεται στα 30,00 € την ώρα από τα 20,00 € ποσοστό 33%.
 1. Η δαπάνη διακλάδωσης ύδρευσης μειώνεται στα 200,00 € από τα 250,00 € ποσοστό 20%.
 1. Η χρέωση της επέκτασης αγωγού ύδρευσης εκτός σχεδίου πόλεως και εντός ζώνης αυξάνεται από τα 4,00 €/μ στα 6,00 €/μ ποσοστό 50%.
 1. Η δαπάνη διακλάδωσης αποχέτευσης μειώνεται στα 200,00 € από τα 300,00 € ποσοστό 33% και
 1. Το τέλος επεξεργασίας βοθρολυμάτων αυξάνεται στα 10,00 € ανά εκκένωση από τα 8,00 € ποσοστό 25%.

Οι αυξομειώσεις στην χρέωση του νερού, με την τιμολογιακή πολιτική για το έτος 2015, δεν προκαλούν οικονομική επιβάρυνση στους καταναλωτές, αλλά γίνεται εξορθολογισμός των χρεώσεων που ελαφρύνει τους πιο αδύναμους οικονομικά συνδημότες μας.

Οι εισπράξεις με την νέα τιμολογιακή πολιτική θα καλύψουν τις δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό της ΔΕΥΑΠ, την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, τις αποσβέσεις των παγίων της επιχείρησης καθώς και τη μελέτη και κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης.