Έγκριση προϋπολογισμού ΔΕΥΑ Παιονίας έτους 2015 (Α.Δ.Σ. 49-2014)

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον προϋπολογισμό έτους 2015…

Έγκριση προϋπολογισμού ΔΕΥΑ Παιονίας έτους 2015 (Α.Δ.Σ. 49-2014)