Ακολουθώντας τους παρακάτω υπερσυνδέσμους, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. που αφορούν στους ετήσιους προϋπολογισμούς και τις αναμορφώσεις αυτών:

Έτος 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΠ 2020


1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020


1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020


2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020


3Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020


4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020


5Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2020