• ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΤΟΥΣ 2021

Προμήθεια δύο (2) οχημάτων μονοκάμπινων pick up 4×4

Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών έτους 2021

Διαχειριστικός έλεγχος Δ.Ε.Υ.Α.Π. χρήσης 2020


  • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2019

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΧΡΗΣΗΣ 2018

Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών  έτους 2020


  • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΤΟΥΣ 2019

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «SUSTAINABLE MANAGEMENT OF CROSS-BORDERWATER RESOURCES (ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ)» (CPV 71621000-7)


  • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΤΟΥΣ 2017

Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών έτους 2017

Έλεγχος σωστής λειτουργίας των Β.Κ. Πολυκάστρου, Ευρωπού και Τούμπας, αναλύσεις νερού και λυμάτων έτους 2017

Λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες, μισθοδοτικές καταστάσεις έτους 2017, λειτουργία ΚΗΜΔΗΣ, σύνταξη ισολογισμού 2016 και προϋπολογισμού 2018

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΥΡΩΠΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (JCB) ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (JCB) ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΕΥΡΩΠΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (JCB) ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΙΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (JCB) ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (JCB) ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ