Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε τον υπερσύνδεσμο που οδηγεί στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου οικισμού της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Πολυκάστρου, στην οποία αναρτώνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων για τον οικισμό αυτό.

A/A

Δ.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

1

Αξιοχώρι

2

Άσπρος

3

Βαφειοχώρι

4

Ειρηνικό

5

Εύζωνοι

6

Κορώνα

7

Λιμνότοπος

8

Μεταμόρφωση

9

Μικρόδασος

10

Νέα Καβάλα

11

Πευκόδασος

12

Πλατανιά

13

Πολύκαστρο

14

Ποντοηράκλεια

15

Σιταριά